Pompa Accu-Chek Spirit Combo

Zestaw Accu-Chek Combo - część 1

Pompa insulinowa Accu-Chek Spirit Combo - część 2

Ustawienia glukometru - część 7

Wymiana i napełnienie ampułki - część 13

Rodzaje bolusów - część 8

Rodzaje wkłuć - część 12

Wymiana zestawu infuzyjnego - część 14

Glukometr Accu-Chek Performa Combo - część 3

Wykonywanie pomiaru glikemii - część 5

Kontrola działania - część 6

Kalkulator bolusa - część 9

Programowanie dawki podstawowej -

część 10

Programowanie dawki tymczasowej -

część 11

Nasadka AST - część 15

Glukometr Accu-Chek Performa Combo

jako narzędzie do analizy danych - część 16

Przesyłanie danych do komputera

przy użyciu Accu-Chek Smart Pix - część 17

Konserwacja i czyszczenie

glukometru oraz pompy - część 18

Komunikaty o błędach, ostrzeżenia

i przypomnienia - część 19

Dodatkowe akcesoria z zestawu

Accu-Chek Combo - część 20

Zestaw wyjazdowo-awaryjny - część 22

Podsumowanie informacji o pompie

Accu-Chek Spirit Combo - część 23

Podsumowanie informacji o glukometrze

Accu-Chek Performa Combo - część 24

Dwukierunkowa komunikacja - część 4

Materiały filmowe pochodzą ze strony :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhTlBC3JbT1a7jFHGgaZu9Daq1TCL0hEW

eMail : stow.slodka1@onet.pl

ul. W. Szymborskiej 22 , 43-230 Goczałkowice Zdrój

 

 

 

PEKAO SA o/Rybnik 
04 1240 4357 1111 0010 7513 7644

 

REGON : 368108494
NIP :        6381826354

 

 

Prezes : Witold Fydrych       
Wiceprezes : Marzena Stypuła-Gołąb       
Skarbnik : Monika Ochab